Okenní a dveřní laky Glasurit

Konkurenční výrobci povrchové úpravy:

Velké spojovací molekuly na bázi akrylátu nemohou dostatečně proniknout do pórů ve dřevě. Následek: Žádná přilnavost.

Námi použitý systém Galsurit:

Nízkomolekulární vázané látky na bázi polymerových pryskyřic u Glassohydu vnikají hluboko do dřeva a zajišťují tak vynikající ukotvení povrchové úpravy.

  

Pigmenty v lazurách Glassohyd odrážejí přes 99% UV záření, dříve než dojde k jeho vniknutí do dřeva. Zbytky UV záření jsou následně eliminovány pomocí UV absorbentů.

Na současném laku a lazuře způsobují kroupy trhliny, kterými proniká do dřeva vlhkost.

Konečné povrchové úpravy Glassohyd jsou díky specielním vazným látkám na bázi akrylátových pryskyřic elastičtější.