Seřízení

Pokyny pro seřízení

Závěsová strana K, E5

Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!

Pokyny pro montáž

Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křidle – klika v poloze
uzavřeno – vytáhnout.

Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křidle – klika v poloze
uzavřeno – zasunout.

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout

Pokyny pro seřízení závěrových čepů