Údržba oken

Roto NT
Pokyny pro bezpečný provoz a obsluhu oken

Pro případ, kdy se okna vlivem průvanu v otevřené poloze zavírají, je možné vybavit okna speciálním příslušenstvím. Nežádoucímu přetočení kliky při poloze otevřeno je možno zamezit použitím úrovňové a ovládací zarážky. Aby byla zachována dlouhá životnost a bezpečná obsluha Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující

Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení. Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru. Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.

 

U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření např. pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou. Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno. Pozor! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet vždy za kliku.

Návod k údržbě
Okna a balkónové dveře

Údržba

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej * – min. 1x ročně) všech funkci ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování Roto a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebení. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů. Uvolněné vruty nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

*K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.

Jednoduchá údržba voskem pouze z venkovní strany okna 2x ročně.